Ελληνικά English Romanian polish
Categories
Category 1

  Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από βαρέου τύπου μεταλλικά ικριώματα με ξύλινα και μεταλλικά δάπεδα εργασίας και πλατφόρμες. Όλα τα υλικά μας συνοδεύονται πάντα από τα πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής τους και είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ & Ε.E (Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 1165-1198 & Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά CEN-HD 100/98 ή CEN-HD 1039).