Ελληνικά English Romanian polish
Categories
Profile

 

Η εταιρία TECHSCAL δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης και τοποθέτησης μεταλλικών ικριωμάτων (σκαλωσιών) από το 2005.

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του χώρου, η εταιρία μας σκοπό έχει να παρέχει ασφαλείς κατασκευές με γνώμονα πάντα την παροχή ποιοτικών αλλά οικονομικών λύσεων.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξή της, η TECHSCAL αναδείχθηκε σε μια από τις σοβαρότερες εταιρίες του χώρου λόγω:

  • Του εξειδικευμένου και πλήρως καταρτισμένου προσωπικού μας, για την ασφάλεια του οποίου μεριμνούμε συνεχώς

  • Του εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού μας

  • Των αξιόπιστων συνεργατών μας, που εγγυώνται για το αποτέλεσμα των έργων μας

  • Της συνέπειας στην παράδοση όλων των έργων μας